Mer effekt!

MOTOR-OPTIMERING VIA
DALAHÄSTAR.NU

Motoroptimering ska vara tryggt och säkert!

Vi tillverkar mjukvaruändringar i samarbete med andra kända aktörer där slutresultatet verifierats i bromsbänk. Vi har äkta licensierade hård- och mjukvaror till vår hjälp för detta. Vi sätter ej momentbegränsande inställningar i mjukvaran ur funktion, bara anpassar dem till en nivå som möjliggör den önskade effektökningen utan att ge avkall på den skyddande funktion sådana mappar har. Hänsyn tas till bilens hårdvara; storlek på turbo, intercooler, koppling, växellåda o.s.v. så effektökningen inte är orimlig för bilens hårdvara.

VARFÖR MOTOROPTIMERING?

Den största möjligheten till förbättrad bränsleekonomi fås genom att det ökade vridmomentet motorn får vid trimning kan användas till att köra på en högre växel. Att kunna ligga kvar på en högre växel och segdra istället för att växla ner till högre varvtal innebär så gott som alltid en bränslebesparing

Vi sätter ej momentbegränsande inställningar i mjukvaran ur funktion, bara anpassar dem till en nivå som möjliggör den önskade effektökningen utan att ge avkall på den skyddande funktion sådana mappar har. Hänsyn tas till bilens hårdvara; storlek på turbo, intercooler, koppling, växellåda o.s.v. så effektökningen inte är orimlig för bilens hårdvara

Med anpassade inställningar för ditt fordon når vi en förbättrad körbarhet och enligt mångas åsikt, -"en helt ny bil"

Hur genomför vi din optimering?

1

Först gör vi ett körprov av fordonet i originalskick för att kontrollera status på motor samt drivlina.

2

Därefter läser vi felkoder och kontrollerar att allt står rätt till.

3

Optimering via fordonets OBDII uttag(kommunikationsport) eller Bootmode?

OBDII ELLER BOOTMODE?

OBDII; Via fordonets kommunikations-port upprättar sedan vi en dialog med bilens styrsystem/motorstyrdon. Vid fastställd identifikation gör vi en backup på original mjukvara som sparas i vår databas.

Bootmode; I vissa fall måste vi demontera bilens styrenhet och upprätta en anslutning direkt på kretskortet. Anledningen beror på en allt för avancerad kryptering av bilens motorstyrdon. När detta gjorts kan vi således göra en komplett backup av din bils motorstyrenhet och spara ner den i vår databas.

4

Därefter analyseras mjukvaran och matchas mot vår databas. Vi korrigerar och bygger upp en ny mjukvara med optimerade inställningar individuellt för just Ditt fordon!

5

Nu skrivs mjukvaran till fordonet via OBD uttagets upprättade kommunikation alt. Direkt i styrenheten.

6

Det som kvarstår är ev återmontering av styrenhet, provkörning och kontroll av bilens funktion och prestanda samt kontroll av felkoder efter skrivning.

7

Klart, med nya trevliga dalahästar! En normal optimering tar ca 2-4h beroende på modell av styrsystem

BOKA MOTOROPTIMERING


Frågor? Kontakta mig så kan jag berätta mer